Služby

Nabídka našich služeb.

Naše nabídka

in

- příprava pasek na zalesnění
- výsadba stromků
- opravy a stavba oplocení
- těžba dříví
- probírky, prořezávky
- ožínání stromků
- ochrana sazenic nátěrem nebo postřikem
- stavba oplocení
- údržba zeleně
- poradenství
- rizikové kácení
- výroba štípaného palivového dříví
- odvoz dřeva dlouhého i palivového
- činnost odborného lesního hospodáře
- pronájmy a správa soukromých, obecních a singulárních lesů
- pěstební práce, přibližování dřeva, těžba dřeva
- práce s JMP
- těžba,manipulace a přibližováni dřeva
- speciální káceni a ořez stromů
- práce ve výškách/plošina/stromolezectví/
- sečení trav a údržba parků a zeleně
- likvidace dřevního odpadů
- výstavba mysliveckého zařízení
- a jiné práce (dle dohody)

Syndikovat obsah