O nás

Vítejte na našich stránkách !

lesniprace.eu

in

Lesnictví, těžba dřeva a poskytování služeb v myslivosti. Těžba dřeva a lesní doprava. Příprava a dodání palivového dřeva dle přání a potřeby. Výroba klecí, budek, krmítek, krmelců aj. dle přání.

Další obdobné činnosti.

Péče o životní prostředí

in

Trvale dodržovat všechny požadavky platných zákonů a požadavků souvisejících s ochranou životního prostředí a bezpečnosti práce. Usilovat o trvalé zlepšování svého enviromentálního profilu zavedením a trvalým prověřováním systému řízení zaměřeného na ochranu životního prostředí a šetření přírodních zdrojů. Udržovat a zvyšovat odbornou úroveň prováděných prací s prokazatelnou reprezentativností dokladovaných výsledků. V rámci systému řízení využívat nových metod zejména v oblasti ekologie a minimalizovat negativní dopady svých činností na životní prostředí prostřednictvím preventivních opatření. Motivovat sebe i své obchodní partnery k aktivnímu přístupu a k dodržování zásad ochrany životního prostředí. O aktivitách společnosti dotýkajících se oblasti ochrany životního prostředí informovat veřejnost, veřejnoprávní orgány a obchodní partnery.

Syndikovat obsah